Stručni tim

Direktor Ilija Krantić

Strukovni Medicinski Radiolog

dr Milić Marković

Internista, VMA Beograd

dr Miodrag Šipčić

internista-kardiolog, VMA Beograd

dr Mladen Selak

specijalista-urolog. VMA Beograd

dr Saša Kiković

internista-endokrinolog, VMA Beograd

mr. sci. med. dr Ćirković Milan

internista-reumatolog,VMA Beograd

dr Dobrivoje Novković

pulmolog,VMA Beograd

dr Vasil Hristov

specijalista ORL, VMA Beograd

Mr sci. med. dr Ivan Ženilo

specijalista- radiolog,VMA Beograd

dr Milena Milović

specijalista- radiolog, VMa Beograd

Violeta Radovanović

viši fizioterapeut

Violeta Stefanović

medicinski tehničar

X